نقش نیروی دریایی ارتش در تامین امنیت تنگه هرمز استراتژیک است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تجهیزات جدید ناوگان جنوب نیرو دریا ارتش راهبردی جمهوری اسلامی ایران به بندرعباس ضمیمه شد.

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش گفت: امروز دو فروند موشک زمین به هوا سبکیک کشتی لجستیک و یک هواپیما زیر دریا کلاس غدیر به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه شد.

وی افزود: این کشتی ها با استفاده از علم و فناوری داخلی بازسازی و نوسازی شده اند و برای تامین امنیت کشور از فردا آماده اعزام به دریا هستند.

سرلشکر باقری گفت: نقش نیروی دریایی راهبردی ارتش در تامین امنیت تنگه هرمز فصل اعطادریای عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ یک نقش استراتژیک است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: امروز توانمندی های نیروی دریایی، ارتش، امنیت مردم، منافع ملی، تاسیسات نفتی و سواحل و ناوگان کشور و در مواردی ناوها. چیزها با توجه به تهاجم