نقص فنی در پرواز مشهد-نجف (12 شهریور 1401)بدون ترس شهرآرانیوزبر اساس این خبر، مسافران پرواز شماره 7310 که اکثرا نیروهای شهرداری مشهد هستند از هواپیما خارج و به سالن ترانزیت فرودگاه مشهد منتقل شدند.
این دومین بار متوالی است که شرکت هواپیمایی سپهران در هفته های اخیر با مشکلات فنی و تاخیرهای طولانی مواجه می شود.