نماینده مجلس خبرگان رهبری: برخورد قهری با نزدیکان امام خمینی (ره) عمدی است.
هاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری: یک جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می خواهد همه بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و خط مشی نظام را با افکار ایشان تطبیق دهد. انقلاب در جهت افکار و سیاست های سیاسی خود.