نمای تشریفاتی از رویداد ملی "طراحی برای کودکان" ما نداریم
مدیرعامل بنیاد 15 خرداد با بیان اینکه اخیرا در ماموریت جدید بنیاد 147 کار و پروژه ویژه تعریف شد که به صورت ویژه پیگیری شد، گفت: این پروژه ها به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه رصد و برآورد می شود. و به صورت سالانه و برای نظارت بهتر از آنها، یک سیستم مدیریت یکپارچه جامع برای پروژه های بنیاد طراحی کردیم.