“نیلز بور”؛ از دروازه بانی فوتبال گرفته تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور از این خبر مطلع شد، فوراً معنای وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی که از آن آزاد می شود را درک کرد. در همان سال او به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. اینشتین موضوع را به “آیزنهاور” رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد و او نیز دستور داد پروژه منهتن آغاز شود تا آمریکا اولین کشور دارای بمب اتمی باشد.