هشدار اولیانف درباره پیامدهای منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس انرژی اتمیگزارش کردن شهرآرانیوزمیخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین، نسبت به پیامدهای منفی صدور قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد.

اولیانوف در توئیتی در پاسخ به توئیت خبرنگار وال استریت ژورنال مبنی بر عدم صدور قطعنامه علیه ایران در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: چنین قطعنامه ای فایده چندانی نخواهد داشت. ما باید پیامدهای بسیار منفی موافقت با قطعنامه ایران در نشست ژوئن شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را به خاطر داشته باشیم. روسیه قبل از رای گیری نسبت به این موضوع هشدار داده بود.