هویت همه جانباختگان قطار مشهد


مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد با بیان اینکه 14 نفر از مسافران قطار مشهد – یزد در حادثه هولناک هفته گذشته جان خود را از دست دادند، هویت خود را اعلام کرد.

دکتر دکتر با اعلام آخرین نتایج ژنتیکی اعلام شده توسط آزمایشگاه پزشکی قانونی استان اصفهان. فریبرز آیتی از اتمام کار شناسایی و تحویل اجساد خبر داد.

وی افزود: جواز دفن اجساد صادر شد و اجساد باقی مانده تحویل حرم شد و مجموع قربانیان این حادثه ۱۴ نفر اعلام می شود.

آیتی اسامی جانباختگان حادثه قطار را به شرح زیر خواند.

1- خانم مهری ساکت یزدی فرزند محمود

2- خانم مرضیه ساکت یزدی دختر محمود

3- خانم فرزانه آخوندی دهج فرزند منصور

4- خانم فاطمه چوبداری فرزند احمد

5- خانم زینب ابراهیمیان فرزند علی

6- اکرم دهقان بنادوکوکی فرزند رمضان

7- ابوالفضل زارع ارنانی فرزند قاسم

8- آقای کیان زارع فرزند ابوالفضل

9- خانم عزت آخوندی فرزند امیر

10- خانم فاطمه رحیمی فرزند محسن

11- کبری میرزایی دهج فرزنددیله

12- یکتا کلانتری زاده فرزند محسن

13- خانم منیژه میرجلیلی فرزند محمدحسین

14- خانم فاطمه بمانی هنزایی فرزندعلی

مدیر کل پزشکی قانونی یزد می گوید: استقبال از مصدومان پزشکی قانونی یزد از صبح امروز یکشنبه 22 خردادماه آغاز شده است.

آیتی در خصوص مغایرت آمار ارائه شده از جانباختگان این حادثه گفت: آمار 21 نفر از منابع غیررسمی و بر اساس تعداد پوشش های حامل اجساد است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی یزد، این مقام مسئول با بیان اینکه ابتدا 9 جسد توسط بستگان شناسایی و تحویل داده شد، گفت: شناسایی بقیه اجساد غیرممکن است به طوری که نمونه های مربوطه به اصفهان و 5 جسد باقی مانده منتقل شد. اجساد در حال حاضر شناخته شده است.