واکنش محسنی اجایی به ادعای آمریکایی ها را ببینید که گفتند ما داعش را درست کردیم. داعش در عراق چه می کند؟
محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه گفت: به گفته مقامات بلندپایه آمریکایی که می گویند ما داعش را درست کردیم. داعش در عراق چه می کند؟ او در فلسطین چه کرد؟ مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از ظالمان فلسطین؟