ورود خودروهای اقتصادی به بازار از اواسط سال 1402


وزیر صمت:
تا پایان سال، برخی محصولات جدید در صنعت خودرو و خودروهای اقتصادی از اواسط سال آینده وارد بازار خواهند شد.
شرکت های خودروسازی مذاکرات خود را با خودروسازان خارجی آغاز کرده اند اما با وجود مذاکرات و تحریم ها به برنامه های خود ادامه می دهیم.
محصولات جدید زیادی رونمایی شده است که برخی از آنها در سال جاری تولید خواهند شد.