وزارت اطلاعات ادعاهای مربوط به ترور بیولوژیک امام خمینی را تکذیب کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یک منبع آگاه اعلام کرد پس از ادعای اخیر حمیدرضا نخچیان مبنی بر وجود پرونده ای در وزارت اطلاعات در خصوص قتل بیولوژیک امام خمینی (ره) و پیگیری سوال مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). ) وزارت اطلاعات در این مورد علاوه بر تکذیب رسمی اظهارات آقای. نچیچیان، این وزارتخانه رونوشتی از نامه خود را به مرجع قضایی ارسال کرد.

این منبع آگاه گفت: نازچیان در زمان رحلت امام خمینی (ره) و پس از آن هیچ مسئولیتی در وزارت اطلاعات نداشت.

نامیده شد؛ ادعاهای نادرست آقای نخیشیان در فعالیت های خود در وزارت اطلاعات دارای سابقه بوده و موارد فوق الذکر در دستگاه قضایی به اتهام «غصب عنوان وزارت اطلاعات» و سایر عناوین مجرمانه پرونده دارد.

علاوه بر تکذیب رسمی آقای. نخیشیان، این وزارتخانه رونوشتی از نامه خود را به مرجع قضایی ارسال کرد.