وضعیت سریلانکا پس از انقلاب مدنی / مردم با چه بحران هایی روبرو هستند؟


سریلانکا قبل و بعد از انقلاب مدنی در بحران اقتصادی شدیدی قرار داشت. اعتراضات مردم این کشور و خواست آنها برای کنترل اوضاع خوب پیش نرفت و شورش آنها منجر به فرار رئیس جمهور این کشور شد. عفو بین‌الملل در گزارشی از وضعیت اقتصادی و بهداشتی این کشور گزارش می‌دهد:

مقاله در مورد وضعیت سریلانکا پس از انقلاب مدنی / مردم با چه بحران هایی روبرو هستند؟ این برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.