وعده های غذایی رایگان مدارس شامل کدام دسته از دانش آموزان می شود؟علی صمدی جوان شهرآرانیوز; با توجه به آموزش همه جانبه دانش آموزان و توجه به مقوله سلامت کودکان، با نگاه عدالت محور، موضوع تغذیه دانش آموزان پس از چندین سال جانی دوباره گرفته است.

صفدر سلطانی درباره طرح تغذیه رایگان شهرآرانیوز وی بیان کرد: با توجه به اینکه سلامت دانش آموز زیربنا و ضرورت تعلیم، تعلیم و تربیت دانش آموزان است، آموزش و پرورش باید از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و خیرین و نهادها به ویژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کمک گرفت. (ره) و بنیاد مصطفان برای اجرای این طرح. .

امروز در سراسر کشور بین 3 تا 5 میلیون دانش آموز فقیر در مناطق فقیر و ضعیف مشمول این طرح هستیم.

معاون تربیت بدنی و تربیت سلامت خراسان رضوی می گوید: از این جمعیت حدود 300 تا 500 هزار دانش آموز در خراسان رضوی وجود دارد که طرح تغذیه رایگان که شامل کیک و بیسکویت خواهد بود در اختیار این دانش آموزان قرار می گیرد.

سلطانی یادآور شد: علاوه بر برنامه تغذیه رایگان، توزیع شیر رایگان نیز در دستور کار وزارت آموزش و پرورش و اداره کل خراسان رضوی قرار می گیرد. شیری که در مدارس روستایی و عشایری توزیع می شود شیری با ماندگاری طولانی است. در مدارس شهری شیر روزانه توزیع می شود و دامنه توزیع شیر در مقیاس وسیع تری نسبت به برنامه تغذیه رایگان انجام می شود.