پاکستان برای یک میلیون مهاجر افغان کارت هوشمند اقامت صادر کرده استبه گزارش شهرآرانیوز؛ به گفته مقامات پاکستانی، کارت های هوشمند که تا ژوئن سال آینده اعتبار دارند، حاوی اطلاعات بیومتریک مهاجران ثبت شده است.

این کارت ها برای کسانی که مدارک ثبت نام را تحت برنامه تمدید و احراز هویت دریافت کرده اند یا رای دهندگان صادر می شود.

این برنامه از آوریل تا دسامبر سال گذشته با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و وزارت امور دولتی و مرزی پاکستان برای پناهجویان افغان مقیم پاکستان راه اندازی شد.

محمد سلیم خان، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گفت که اطلاعات مربوط به پناهجویان افغان مقیم پاکستان ده سال است که به روز نشده است. بنابراین، جمع آوری اطلاعات برای رفع نیاز فعلی آنها مهم است.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون کارت هوشمند برای پناهجویان افغان صادر شده است که تا ژوئن 2023 اعتبار دارد. اطلاعات کودکان زیر پنج سال در کارت والدین آنها ثبت می شود.»

او همچنین گفت که اطلاعات ثبت شده به مقامات این امکان را می دهد که کمک های کافی به پناهندگان ارائه کنند.

او گفت که حدود 600 کارمند در پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) در حال حاضر در 35 مرکز در پاکستان برای حمایت از پناهندگان افغان به عنوان بخشی از برنامه تجدید و احراز هویت سند کار می کنند.

بر اساس برنامه ثبت نام بیجاشدگان داخلی، اکنون 52 درصد از پناهجویان افغان در پاکستان را کودکان و 4 درصد را سالمندان تشکیل می دهند.

زمانی که طالبان به قدرت رسید، بسیاری از افغان‌هایی که جانشان در خطر بود یا با مشکلات اقتصادی مواجه بود، به کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان و ایران مهاجرت کردند.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از سه میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی می کنند که نیمی از آنها پناهجویان نسل دوم و سوم افغان هستند. کسانی که در پاکستان متولد و بزرگ شده اند هنوز پناهنده نامیده می شوند.

منبع: رنا