پذیره نویسی اولین صندوق املاک فرابورس


در اولین روز عضویت در صندوق املاک، 30 میلیون واحد سرمایه گذاری این صندوق در همان دقایق اولیه فروخته شد. تمامی واحدهای ارائه شده در روز اول خریداری شدند.

مطلب اشتراک اولین صندوق املاک خارج از بورس اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.