پسر 17 ساله 500 کارت بانکی را دزدید!


ایران نوشت: پسر 17 ساله ای که با ارسال پیامک جعلی به ثنا در کازرون 500 نفر را فریب داده بود شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ اسماعیل زارعیان فرمانده انتظامی کازرون: متهم پس از دستگیری به برداشت حدود 150 میلیون تومان از 500 کارت بانکی شهروندان اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.