پس از 300 سال، دانشمندان به درک جدیدی از باکتری ها دست یافته اند


محققان پس از مطالعات جدید خود اعلام کردند که پس از حدود 300 سال مطالعه باکتری ها، به دانش جدیدی در مورد آنها دست یافته اند.

به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، محققان دانشگاه پرینستون آمریکا می گویند به روش جدیدی برای درک بهتر باکتری ها دست یافته اند. یکی از سوالات مهم محققین نحوه رشد کلنی های باکتریایی در محیط های سه بعدی مانند بافت ها، ژل ها، خاک و رسوبات است. درک این موضوع می تواند به درک بهتر مسائل زیست محیطی منجر شود.

گروهی از محققان دانشگاه پرینستون روش جدیدی را برای مشاهده و درک رفتار باکتری ها در یک محیط سه بعدی ابداع کرده اند. به گفته این محققان، کلنی های باکتریایی در محیطی خارج از آزمایشگاه به طور مداوم و به شکلی پیچیده با شکل های جذابی شبیه به کلم بروکلی در حال رشد هستند.

سوجیت داتا، استاد مهندسی شیمی این دانشگاه و یکی از نویسندگان این تحقیق می گوید: از حدود 300 سال پیش و از زمان کشف باکتری، تمام مطالعات آن توسط لوله و در پتری دیش ها انجام شده است. دلیل آن محدودیت های عملی است. زیرا مشاهده رشد باکتری ها در خاک به دلیل ناپایداری آن، مشاهده رشد کلنی غیرممکن است. دانا به همراه سایر محققان روش جدیدی را برای مشاهده دقیق کلنی های باکتری در شرایط طبیعی و سه بعدی امتحان کرد. آنها دریافتند که رشد این کلنی مانند سایر کلنی های وحشی پیوسته است و مانند رشد کریستال ها گسترش می یابد.

این محققان امیدوارند که یافته های جدید آنها بتواند در آینده در توسعه مواد ضد میکروبی و در تحقیقات دارویی و پزشکی و همچنین زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.