پلیس نسبت به خرید و فروش وکلای خودرو هشدار داده است


به گزارش ایسنا، سرهنگ عین الله جهانی درباره دردسرها و عواقب خرید و فروش خودرو با وکالت نامه گفت: یکی از مشکلاتی که گاها برای شهروندان پیش می آید، وکالت خودرو است. بارها گفته ایم که نباید با وکالت خودرو را بفروشید و نخرید.

وی دلیل اول را این بود که وکالت نامه اعطایی هزینه خاص خود را دارد و باید توسط دفتر پرداخت شود. وی گفت: یکی دیگر از دلایل عدم خرید و فروش خودرو به عنوان وکالت این است که وکالتنامه دارای مدت اعتبار است و پس از آن باطل می شود. همچنین طبق قانون اگر یکی از طرفین بمیرد یا دیوانه شود ممکن است وکالت باطل شود.

جهانی افزود: همچنین اگر خودرو به صورت وکالتی فروخته شود، خریدار با پلاک متعلق به فروشنده تردد می کند و اگر خریدار در این مدت تخلفی در خودرو انجام دهد، این تخلف به نام خود ثبت می شود. از فروشنده صاحب پلاک است.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر ممکن است خودرو غیر واقعی باشد که باید توسط کارشناسان پلیس راهور در مورد رنگ، شاسی، موتور و … بررسی شود. شاسی و شماره بدنه و و و اقدامات مشابهی را که کارشناسان پلیس راهور می توانند انجام دهند. بر این اساس پلیس تاکید کرد: معاملات خودروها نباید از طریق وکالت باشد و این امر با تنظیم مبایعه نامه و مراجعه به مراکز تعویض پلاک انجام می شود.