پوتین در تخیل پیتر کبیر؛ آیا روسیه آلمان هیتلر خواهد بود یا عراق صدام حسین؟
در روسیه خبری از دموکراسی و دموکراسی نیست. دولت روسیه در واقع آینه ای از ملت روسیه است. نیروهای اجتماعی طرفدار دموکراسی در این کشور در اقلیت هستند. مهم‌ترین متفکران و نویسندگان روس غالباً مسیحیان محافظه‌کار یا ارتدوکس یا آنارشیست نیز بودند. به عبارت دیگر، می‌توان آنها را به شکل ساده‌تر و به فارسی نوشت، مانند گلتیدان، تهران، بلیت، توس، و در همان پیتر و در البته “پیتر” نیز یک اصطلاح است.