پیاده روی اربعین؛ هم زیارت و هم رضایت، اما اگر صدا و رادیو زیاد نباشد!
اینکه 5 میلیون ایرانی اعم از زن و مرد، زن و مرد برای انجام یک سیاحت یا زیارت مذهبی خاص به کشور دیگری می روند و از کل برنامه احساس رضایت می کنند، اتفاق کوچکی نیست، اما به شرطی که یک آیین مردمی و مردمی باشد. در خدمت رضایت و احساس مثبت اندیشی و آرامش را پروژه دولتی قرار ندهید. هر چه این آیین محبوبتر باشد، بهتر است و هر چه رسمی و حکومتی تر باشد، از روح تاریخی آن دورتر می شود. همان نکته ای است که صدا و سیما ظاهراً نفهمیده و فکر کرده تا حد امکان جنبه خبری به آن بدهد و صد بار با پیرمرد بزرگوار و رئیس ستاد و 50 بار با فرمانده – مصاحبه کرده است. رئیس کل نیروی انتظامی و همه انتقادات در مورد اغتشاشات و بی نظمی های منطقه ای یا پرونده ای منکر این نباشید که کار تبلیغاتی بهتری انجام داده است.