چالش های قانون جمعیت جوانان – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


به نظر می رسد پس از گذشت نزدیک به 10 ماه از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانان، زمان آن فرا رسیده است که ستاد ملی جمعیت اسامی نهادهایی را که از اجرای این قانون خودداری کرده و چرایی آن را «حمایت از قانون» اعلام کند. خانواده و جوانان جمعیت» نیز به سرنوشت تجربه دچار خواهند شد. اجرا نشدن قانون «تسهیل ازدواج» نباید تحت تأثیر قرار گیرد.

جوانان