چهار سناریو برای آینده دلار/ حسینی: افت نرخ دلار به 15 هزار تومان غیرعادی نیست
قبل از این، من سه سناریو برای نرخ ارز داشتم. بازگشت به برجام، توافق موقت و شکست مذاکرات. اکنون بررسی سناریوی چهارم ضروری به نظر می رسد. این ادامه وضع موجود است. مهم ترین متغیر ما JARJAM است و تمامی متغیرهایی که در مورد آن ذکر شده نقشی به عنوان الگو ندارند.