چه اقلامی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط به خریدارانی مجاز است که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت بانکی خرید کنند و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف خواهد بود. به همان حسابی که در آن خریداری شده اند پرداخت می شود. واریز شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.