چه حق بیمه ای شامل حقوق بازنشستگان می شود؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، حقوق بازنشستگان از پرداخت مالیات معاف است اما مشمول حق بیمه جزئی است که ماهانه از حقوق بازنشستگان حذف شده. موضوع کسر حق بیمه از مستمری بازنشستگی چیست؟

برخلاف حقوق بگیران که درآمد ماهانه آنها ممکن است شامل کسورات مربوط به حق بیمه و مالیات باشد، اصولاً کلیه درآمدهای بازنشستگان معاف از مالیات است و دریافت چنین وجهی از آنها تخلف محسوب می شود.

اما در مورد کسر حق بیمه وضعیت فعلی کاملا متفاوت است. واضح است که پس از صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری، پرداخت حق بیمه دوران بازنشستگی معنا ندارد و صندوق های بازنشستگی چنین وجهی دریافت نخواهند کرد، اما این به معنای کاهش نیست. پزشکی حق بیمه متوقف شده است

در صورتی که بازنشسته از خدمات اضافی بیمه درمانی استفاده کند، بخشی از درآمد ماهانه وی بابت هزینه دسترسی وی به این خدمات کسر می شود. میزان این کسری بسته به نوع بیمه تکمیلی و افرادی که به عنوان اعضای خانواده بازنشسته از این خدمات استفاده می کنند متفاوت است و میزان آن ممکن است بر اساس نوع صندوق و شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی درمان متفاوت باشد.

اما در رابطه با ارائه خدمات بیمه پایه سلامت، هر ماه بخشی از مستمری از صندوق بازنشستگی عمومی کسر می شود. به عنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی از مبلغی که به حساب هر بازنشسته واریز می شود ماهانه 2 درصد به عنوان مستمری کسر می شود. این مبلغ برای بیمه شدگان شاغل معادل 9 درصد حقوق است که حق بیمه از آن کسر می شود اما برای بازنشستگان میزان این حق بیمه تنها 2 درصد است.

این حق بیمه برای چیست؟

چندی پیش مجتبی طهماسبی آشتیانی، رئیس اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: طبق ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی، افرادی که بر اساس این قانون بازنشسته یا از کار افتاده هستند، خانواده خود را تشکیل می دهند. اعضا و همچنین افراد دریافت کننده مستمری بازماندگان با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی می توانند از خدمات درمانی برخوردار شوند و مابه التفاوت مبالغ پرداختی مستمری بگیران طبق این قانون به هزینه واقعی درمان پرداخت می شود. توسط سازمان تامین اجتماعی

وی افزود: همانطور که گفته شد کاهش این مبلغ برای استفاده از خدمات درمانی تامین اجتماعی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها بوده و ربطی به هزینه صدور دفترچه کاغذی ندارد. برخی از بازنشستگان و مستمری بگیران پس از استقرار سامانه نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه ها در نقش درمان تنها هزینه چاپ دفترچه ها بر روی کاغذ را کاهش دو درصدی سرانه درمان می دانند. ، فکر می کرد که کاهش این مقدار. در حالی که سرانه درمان ارتباطات چاپی مطب ها درمان ندارند و بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران اخذ و صرف هزینه های درمانی این عزیزان می شود.

همچنین لازم به ذکر است که بر اساس بند 4 ماده 13 لایحه قانونی بیمه همگانی درمان در کشور مصوب 8/3/1373 شورای اسلامی شهر، حق بیمه درمان از افراد خوداشتغال به صورت وصول می شود. سرانه درمان مصوب هیات وزیران. بنابراین در مورد گروهی از مستمری بگیران که سوابق بیمه آنها به صورت خوداشتغالی است، در زمان بازنشستگی، هزینه درمان آنها بر اساس سرانه درمان مصوب هیئت وزیران محاسبه و از پرداختی اخذ می شود. حقوق بازنشستگی.

همین وضعیت در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری ​​نیز صدق می کند

برای بازنشستگان کشوری و لشکری ​​نیز کسوراتی مشابه وجود دارد که هر ماه از حساب مستمری بگیران اخذ و به صندوق خدمات درمانی کارکنان و نیروهای مسلح واریز می شود.