کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 5 تیرماه منتشر می شود


کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی 1401 از 5 تا 7 تیرماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
داوطلبان لازم است به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (12 رقمی) و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام (16 رقمی) و نام، نام خانوادگی و شماره شناسنامه، چاپ کارت شرکت در آزمون