کاهش قیمت خودرو در بازار


بازار خودرو از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری وارد وضعیت پایینی شده است. این روند امروز نیز ادامه دارد و قیمت های بازار خودرو با سرعت بیشتری کاهش می یابد. بررسی بازار معاملات تهران نشان داد که قیمت تیبا صفر 1401 به 194 میلیون تومان رسید. تیبا هاچ بک سال 204 میلیون تومان قیمت دارد. در بازار صفر کیلومتر هاچ بک مدل 1399 با قیمت 190 میلیون تومان عرضه می شود.

در حال حاضر متغیرهای زیادی وجود دارد که باید هنگام خرید خودرو در نظر داشت. متغیرهایی که هرکدام برای رکود بازار کافی بود اما حالا با هم جمع شده اند