کرمان و نهادهای دولت مرکزی روز پنجشنبه تعطیل شدند


معاون اداری و توسعه منابع استانداری کرمان: کلیه ادارات استان کرمان از 13 مرداد لغایت 24 شهریور به مدت شش هفته در روزهای پنجشنبه تعطیل است.

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: تعطیلی روزهای پنجشنبه در ادارات دولتی استان مرکزی تا نیمه اول مردادماه تمدید شد.