کرونا هر روز ما را غافلگیر می کند/ارسال تماس های کوتاه


به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن زهرایی در برنامه تلویزیونی صبح بخیر در ایران افزود: کرونا هر روز چهره جدیدی از خود نشان می دهد که شگفتی مردم، پزشکان و محققان را برانگیخته است.

وی ادامه داد: دو سال پیش که کرونا رسید، فکر می‌کردیم ممکن است در تابستان از شدت بیماری کاسته شود. اما با گذشت زمان شاهد تکه های بیشتری از این ویروس بودیم. حتی در درون این زیرگونه ها، یک سویه جدید می تواند ظاهر شود.

زهرایی با اشاره به فرار واکسن سویه جدید امیکرون گفت: متأسفانه با سویه جدیدی روبه رو هستیم که شیوع آن بسیار زیاد شده است.

وی در خصوص سویه جدید عفونی افزود: زیر سویه جدید Omicron حتی با تماس های کوتاه می تواند باعث انتقال بیماری شود.