کشف مرحله جدیدی از ماده: کنترل اطلاعات کوانتومی در “دو” بعد زمان
هر یک از این یون ها به اختصار یک بیت کوانتومی یا کیوبیت شناخته می شوند. در رایانه‌های کلاسیک، اطلاعات در بیت‌های صفر و یک منتقل می‌شوند، اما کیوبیت‌ها با توانایی‌های شگفت‌انگیزی که مکانیک کوانتومی به ما می‌دهد، می‌توانند اطلاعات بسیار بیشتری را حمل کنند.