کلاهبرداری دردسرساز دانش آموزی را روانه بیمارستان کرد


هنگام امتحان نهایی 20 خرداد در یکی از مدارس تهران، صدای زمزمه ای همیشه در محل امتحان به گوش می رسید؛ مراقبان به دنبال صدای سوت بودند که متوجه شنیده شدن صدای سوت یکی از دانش آموزان شدند.

این دانش آموز به مراقبان گفت که داخل گوشش پشه ای وجود داشت و صدای این پشه بود اما گوشش شروع به خونریزی کرد.

دانش آموز به بیمارستان منتقل شد و در اتاق عمل متوجه شدند که یک گیرنده دیجیتال کوچک در گوشش دارد که با آن تقلب می کرده است. این گیرنده به همان دلیل به گوش و سوت دانش آموز منتقل می شود.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش وضعیت این دانش آموز خوب است و مشکل شنوایی ندارد اما نمره وی صفر است.