کودکی که در ماشین مانده بود بر اثر گرمازدگی جان باخت


زوج جوانی سعیده 4 ساله را در حالی که در مراسم تشییع جنازه خاله کودک شرکت می کردند را در ماشین خواب رها کردند.

پدر و مادری که تصمیم گرفتند کودک را بیدار نکنند تحت تاثیر عزاداری فرزند خود را فراموش کردند.

کودک در هوای بسیار گرم چند ساعت در ماشین رها شد و درهای ماشین قفل شد.

دختر 4 ساله بر اثر استرس، گرما و کمبود اکسیژن جان خود را از دست داد.