گذر موقت ورود به عراق فقط تا روز اربعین اعتبار دارد


فرمانده انتظامی کشور گفت: گذر موقت برای ورود به عراق تنها تا روز اربعین یعنی 26 شهریور ماه اعتبار دارد.

سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور با اشاره به تردد زائران گفت: تردد زائران در مرزهای شش گانه کشور روان و بدون مشکل است.

وی ادامه داد: جلساتی با طرف عراقی برگزار کرده ایم و هماهنگی های خوبی انجام شده است و امیدواریم در چارچوب این هماهنگی خدمتگزار خوبی برای زائران باشیم.

فرمانده انتظامی کشور ترافیک در برخی جاده ها را سنگین دانست و گفت: همکاران پلیس راه ما در آنجا حضور دارند و با خودروهای عمومی و شخصی تردد می کنند. با رها کردن ماشین ها در پارکینگ، ترافیک وجود دارد. از ترافیک عبور کنید و به قوانین راهنمایی و رانندگی جاده توجه کنید.

اشتری درباره گذرگاه موقت مرزی گفت: گذرگاه موقت اربعین امسال و تا پایان ماه صفر برای بازگشت زائران اعتبار دارد اما برای ورود به عراق این گذر موقت تا روز اربعین اعتبار دارد. بیست و ششم شهریور ماه و زائران باید تا پایان ماه صبر کنند و در ماه صفر به کشور بازگردند.

وی ادامه داد: اما گذرنامه ها تا زمان تمدید مهلت قانونی دارند و گذرنامه هایی که از قبل به زائران رسیده اند مشکلی ندارد.