گشت در راه است


جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی: برای تقویت مبارزه با جرایم خشن و زور، سازوکارهای جدید و موثری را شاهد بوده ایم و به زودی شاهد فعالیت گشت های ویژه پلیس برای برخورد با مجرمان خشن خواهیم بود.