یافتن منبع انرژی که سریعتر از نور حرکت می کند. نقض قوانین فیزیک یا خطای ادراک؟


محققان اخیراً جریانی از ذرات را مشاهده کردند که حدود 7 برابر سریعتر از سرعت نور حرکت می کردند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، فواره انرژی کشف شده توسط دانشمندان حاصل برخورد دو ستاره است که ظاهراً قوانین فیزیک را نقض کرده است. زیرا سرعت آن بالاتر از سرعت نور ثبت شده است. با این حال، ستاره شناسان بر این باورند که این پدیده فقط یک نوع خطای نوری است.

به گفته دانشمندان، منبع انرژی بالا نوعی توهم نوری به نام حرکت فراتر از سرعت نور است. زیرا ظاهرا سرعت آن از سرعت نور بیشتر شده است. این پدیده هنگام نزدیک شدن به سرعت نور رخ می دهد. فواره انرژی کشف شده نیز به سرعت 99.97 درصد سرعت نور رسید. این همان چیزی است که توهم نوری را ایجاد می کند.

این منبع انرژی حاصل یک تکامل کیهانی است که اولین بار در سال 2017 مشاهده شد، در آن زمان این منبع به دلیل برخورد دو ستاره نوترونی در فاصله 140 میلیون سال نوری از زمین رخ داد. در نتیجه انرژی برخورد، تکانه ها در بستر فضا-زمان ایجاد می شوند.

این تکانه ها امواج گرانشی هستند که انیشتین در سال 1916 پیش بینی کرد. محققان امواج کشف شده را با استفاده از تلسکوپ هابل و گایا تجزیه و تحلیل کردند. توهم نوری ناشی از اختلاف سرعت بین ذرات موجود در فواره و ذرات نور است. سرعت ذرات و سرعت نور یکسان است اما در این بین به نظر می رسد که ذرات بنیادی همزمان با فوتون های بعدی به زمین می رسند. به این ترتیب، اعتقاد بر این است که سرعت آبشار بیشتر از سرعت نور است.