یک میلیون ریال پول نقد هدیه بگیرید و یاد بگیرید چگونه مشتریان خود را افزایش دهید؟
برندسازی آراد راهی به سوی ثروت است. این شرکت دارای بیش از 16 سال سابقه در زمینه تجارت و بازرگانی می باشد. اعتقاد در این مجموعه بر این است که در تجارت و صادرات ثروت فراوانی وجود دارد و دلیل فقر بسیاری از مردم عدم توسعه شغلی است که مردم برای امرار معاش انتخاب می کنند.