1 تا 10 سال زندان برای ارسال فیلم مسیح علی نژاد


به گزارش «بامردم» به نقل از همشهری آنلاین، سید علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: هرگونه همکاری و همچنین فیلمبرداری در رابطه با کشف حجاب یا وقایع خلاف نظام موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی. و برای آنها بین یک تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. البته این موضوع فقط در زمینه کشف حجاب نیست، بلکه هر فیلمی که خلاف نظام جمهوری اسلامی باشد و توسط این خانم (مسیح علینژاد) ارسال شود مشمول این مقاله خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه معصومه علینژاد معروف به مسیح علینژاد از سال 2021 یکی از اعضای سازمان اطلاعات آمریکا سیا است و البته علی نژاد در سال های گذشته با سرویس اطلاعاتی انگلیس MI6 همکاری داشته است، بنابراین مردم باید بدانند -i. آنها با چه کسانی هستند و منافعشان، این مستلزم فریب مردم و قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر است.