19 نفر از متهمان شکار و ماهیگیری در اصفهان دستگیر شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، طی تیرماه سال جاری 15 مورد تخلف صید و صید در مناطق تحت نظارت این اداره کل به وقوع پیوست که در پی آن 19 متخلف دستگیر و متخلف شدند. تحویل مراجع قضایی شد.

این متخلفان 13 پستاندار شامل کامل، بز، گوسفند، میش، آهو و آهو کامل، سه مورد پرنده شکار و 5 مورد شکار حیوانات آبزی را شکار کردند.

از این افراد سه قبضه سلاح مجاز و پنج قبضه سلاح غیرمجاز به همراه ادوات شکار کشف و ضبط شد. همچنین چهار مورد زنده گرفتن پرندگان نیز از جمله تخلفات انجام شده در تیرماه بوده است.