230 نهنگ را در سواحل تاسمانی استرالیا ببینید
حداقل 230 «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی «تاسمانیا» که بخشی از ایالت های استرالیا است سرگردان شده اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص در حال کار برای بازگرداندن نهنگ های سالم به آب هستند. زیرا حدود نیمی از این نهنگ ها هنوز زنده هستند. دانشمندان از تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در این حادثه یاد می کنند، اما علت اصلی به گل نشستن نهنگ ها یک راز است.