24 خرداد روزی فراموش نشدنی در تاریخ ایران اسلامی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 15 خرداد سال 63 را روزی فراموش نشدنی در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: خاطره این حرکت تاریخی، قیام انقلابی و قیام مؤثر در راه پیروزی انقلاب اسلامی است. هنوز در ذهن هر ایرانی زنده است.» پایدار است.